.

"ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2411-103203 & 2410-256836(ΤΗΛ.& FAX),E-MAIL:apoelaslar@gmail.com. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10.30΄-12.30΄,ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ & ΑΡΓΙΩΝ.THΛ.BLOGGER 6947-331786"

23 Οκτωβρίου 2017

Εκπτωτική Προσφορά της Παρόχου Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας WATT+VOLT στον Σύνδεσμό μας...


Ο Συνδεσμός μας πρόσφατα δέχθηκε εκπτωτική προσφορά από την Εταιρεία Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος WATT + VOLT,που διαθέτει γραφεία στη Λάρισα.

Η προσφορά περιλαμβάνει εκπτώσεις κυρίως επί της αξίας ρεύματος,περίπου 25% απ΄αυτή της ΔΕΗ,απλοποιούμενη διαδικασία αλλαγής παρόχου, προσφορά επί των εγγυήσεων κι άλλα προνόμια...


Ο Σύνδεσμος μελέτησε την προσφορά,την οποία θεωρεί συμφέρουσα.

Περισσότερες διευκρινήσεις δίδονται από τα γραφεία του Συνδέσμου.
'Αν οι συνάδελφοι,μέλη μας,επιθυμούν την αλλαγή Παρόχου,παρακαλούνται να μας το δηλώσουν εντός σαράντα (40) ημερών,καθώς μία σειρά προσφορών θα ισχύει εάν συμπληρωθούν εξήντα (60) και πλέον μέλη που θα επιθυμούν την εν λόγω αλλαγή.-

                                                                   ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα Λάρισας με θέμα "Το Εθνικό Χρέος προς τους άταφους Ήρωες του 1940"...Η Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα Λάρισας την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.30΄,διοργανώνει εκδήλωση στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο (Ρούσβελτ 59),με θέμα "Το Εθνικό Χρέος προς τους άταφους Ήρωες του 1940".

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν την ανωτέρω εκδήλωση.

                                                        ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


22 Οκτωβρίου 2017

Ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (Ὅποιος δέχεται τούς αἱρετικούς, δέχεται τόν διάβολο)...

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός


Τόν τελευταῖο καιρό, δέν περνάει οὔτε μέρα σχεδόν, πού νά μή δημοσιεύεται τοὐλάχιστον μία συνάντηση Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων μέ ἀντίστοιχους αἱρετικούς ‘’συναδέλφους’’ τους! 

Καί δέν φτάνουν οἱ αἴθουσες συνεδριάσεων καί τά χαλαρά τραπεζώματα γιά δαῦτες τίς δημοσιοσχετίστικες συναντήσεις, ἀλλά καταλήγουμε δυστυχῶς καί μέσα στίς ἁγιασμένες μας ἐκκλησιές, νά προσευχόμαστε παρέα μαζί τους! Μέ ποιούς; Μέ τούς αἱρετικούς!
Καί τούς βάζουμε μάλιστα στό κέντρο τῆς ἐκκλησιᾶς μας, δίπλα καί ἀπέναντι ἀπό τό Δεσποτικό, σέ πολυτελεῖς πολυθρόνες καί θρόνους περικαλεῖς καί ὑψηλούς!
Καί, ὧ τῆς ὕβρεως καί τῆς παρανομίας: Γίνεται ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, περνᾶνε ἀπό μπροστά τους (μπροστά ἀπό τούς αἱρετικούς)τά Τίμια Δῶρα καί κανένας, μά κανένας ἀπό τούς δικούς μας παρισταμένους ἐκκλησιαστικούς ἀξιωματούχους δέν βγάζει ἄχνα διαμαρτυρίας! 

Μήπως δέν ἐκφωνήθηκε τό ‘’τάς θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν’’; Μήπως ἔπαψε στίς ἡμέρες μας νά ἰσχύει ἡ ἱερά αὐτή προτροπή γιά ἀπομάκρυνση τῶν μή μυημένων ἀπό τόν χῶρο τῆς Θείας Λατρείας; Ἀπό ποῦ λάβαμε τό δικαίωμα νά κουβαλᾶμε μέσα στήν Θεία Λειτουργία γνωστούς ἀμετανόητους αἱρετικούς καί αἱρεσιάρχες;
Εἶναι ἤ δέν εἶναι, οἱ παπικοί καί οἱ προτεστάντες -οἱ guest star τῶν ἱερῶν μας πανηγύρεων- σέ Φανάρι, Ἀθῆνα, Κολυμπάρι καί Ὁμογένεια, ἀμετανόητοι αἱρετικοί;
Τί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τίς περιπτώσεις αὐτές;
Τί προβλέπεται ἀπό τούς Ἱερούς μας Κανόνες; Τί γράφει τό Ἱερό μας Εὐαγγέλιο; Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τί μᾶς ἔχουν διδάξει πάνω στό θέμα αὐτό;

Εἶναι νά ἀναρρωτιέται κανείς: Στίς ἡμέρες μας, πού οἱ περισσότεροι τῶν ἱερωμένων μας εἶναι κάτοχοι τίτλων πανεπιστημιακῶν σχολῶν, πῶς νά ἀποδώσεις αὐτή τήν κατ’ ἐξακολούθηση ἐκκλησιολογική καί δογματική ἐνδοτικότητα, ἁπλά καί μόνον στήν ἄγνοια; Φαίνεται, ὅτι στήν πραγματικότητα συμβαίνει κάτι ἄλλο καί μάλιστα πολύ πιό βαρύ.
Καί ἐπί τοῦ προκειμένου, ὁ παρακάτω σχετικός λόγος τοῦ μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἔρχεται νά βεβαιώσει γιά πολλοστή φορά, ὅτι ὄντως κάτι ἄλλο συμβαίνει, τό ὁποῖο σχετίζεται ὅχι βεβαίως μέ τήν ἄγνοια, ἀλλά μέ τήν περιφρόνηση τῶν Ἁγίων μας Πατέρων καί τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως. Καί τοῦτο, διότι οἱ ἀσφαλεῖς γνώμονες καί κανονάρχες τῆς Πίστεώς μας, δηλαδή οἱ Ἅγιοι, εἶναι πάντοτε διαθέσιμοι, εὐκόλως προσβάσιμοι καί πάντοτε σαφεῖς καί ἐπίκαιροι. Γι’ αὐτό καί ἡ εὐθύνη μας ἀπέναντι στήν ζωή καί τό δόγμα τῆς πολυτίμητης Ὀρθοδοξίας μας εἶναι μοναδική καί παμμέγιστη.
Γράφει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής:
’Ψευδαποστόλους δέ, καί ψευδοπροφήτας, καί ψευδοδιδασκάλους μόνους νοῶ τούς αἱρετικούς. Ὧν οἱ λόγοι καί οἱ λογισμοί διεστραμμένοι εἰσίν’’.(*)
Δηλαδή: Ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδασκάλους θεωρῶ μόνο τούς αἱρετικούς. Τῶν ὁποίων οἱ λόγοι καί οἱ λογισμοί εἶναι διεστραμμένοι.

‘’Ὥσπερ οὖν ὁ τούς ἀληθεῖς ἀποστόλους, καί προφήτας, καί διδασκάλους δεχόμενος, Θεόν δέχεται, οὕτως καί ὁ τούς ψευδαποστόλους, καί ψευδοπροφήτας, καί ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τόν διάβολον δέχεται’’.(*)
Ὅπως, λοιπόν, αὐτός πού δέχεται τούς πραγματικούς Ἀποστόλους καί Προφῆτες καί Διδασκάλους, δέχεται τόν Θεό, ἔτσι καί ὅποιος δέχεται τούς ψευδαποστόλους καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδασκάλους, δέχεται τόν διάβολο.


21 Οκτωβρίου 2017

Πενθήμερη Κινητοποίηση από Σύλλογο Συζύγων Θανόντων (ΑΞ.Ι.Α)...


Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων (ΑΞ.Ι.Α) αποφάσισε να προβεί σε «Πενθήμερη Προειδοποιητική Κινητοποίηση» έξω από το Υπουργείο Εργασίας, μέρα και νύχτα, από 23 Οκτωβρίου έως 27 Οκτωβρίου 2017. 

Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α, που δυστυχώς μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, αγωνίζεται ενάντια σε όσα καθορίσθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και ειδικότερα για την άρση των ηλικιακών κριτηρίων χορήγησης Σύνταξης Χηρείας και την επαναφορά του ποσοστού χορήγησης σύνταξης στο 70% του εκλιπόντος. 

Ο αγώνας μας αφορά και τους παλαιούς συνταξιούχους αφού σε περίπτωση που δεν θα έχει αίσιο τέλος, όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, το πιθανότερο είναι να έρθει και η σειρά τους, ιδίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό χορήγησης Σύνταξης Χηρείας, που στους δικαιούμενους από 13 Μαΐου 2016 και μετά, καθορίσθηκε σε ποσοστό 50% της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο εκλιπών. 

Το Δ.Σ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α καλεί όλους τους φορείς εργαζομένων και συνταξιούχων να ενημερώσουν τα μέλη τους για την εν λόγω κινητοποίηση και να την στηρίξουν με τη φυσική τους παρουσία.

20 Οκτωβρίου 2017

Λαμπρός ο Εορτασμός στη Λάρισα για το προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο...


Με λαμπρότητα εορτάσθηκε σήμερα (20-10-2017) στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου στη Νεάπολη-Λάρισας,η «Ημέρα της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. 

Τελέστηκε το πρωϊ η Επίσημη Δοξολογία,χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνάτιου και αναγνώσθηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. 


Στη συνέχεια, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Κοτσιάφτης και ο Διευθυντής Αστυνομίας Λάρισας, Ταξίαρχος Γεώργιος Αγάκος υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, όπου έλαβε χώρα μικρή Δεξίωση.  

Στην εκδήλωση παρέστησαν: 
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειος Κόκκαλης, οι Βουλευτές Λάρισας, Νικόλαος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης,ο Υποδιοικητής της 1ης Στρατιάς, Υποστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γιάνναρος, Εκπρόσωπος της 110 Πτέρυγας Μάχης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Πύραρχος Ιωάννης Ράπτης, ο Διοικητής της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Αντιπύραρχος Λάμπρος Κίτσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και μεγάλος αριθμός εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικών.Από τον Σύνδεσμό μας παρέστησαν ο Πρόεδρος Θεόδωρος Χρυσόμαλλος, ο Αντιπρόεδρος, Βασίλειος Διβάνης, ο Γεν.Γραμματέας, Σωτήριος Ζάχος και τα μέλη Απόστολος Χατζηκωτούλας και Ηλίας Πατζιατζής. 

18 Οκτωβρίου 2017

Απόστρατοι εν απελπισία με τον απαράδεκτο Νόμο Κατρούγκαλου...


ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ!!
➥ Ο εγκληματικός νόμος Κατρούγκαλου τινάζει στον αέρα τις ζωές των Αποστράτων. Είναι δυνατόν; 
Με τον επανυπολογισμό ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα παίρνει καθαρά 1.000 €!! 

Δριμύ «κατηγορώ» κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τέσ­σερις απόστρατοι και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη δραματική περικοπή -μέχρι και 68%- των συντάξεών τους. Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής τους, που άρχισε το 2010 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχει πλέον σο­βαρό αντίκτυπο στο μηνιαίο εισόδημά τους, με δραματικές επιπτώσεις στις οικογένειές τους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι κοινό μυστικό ότι ενισχύουν συγγενικά τους πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Παρά τις ηχηρές υποσχέσεις της κυβέρνησης, παρά τα περιβόητα «βέτο» του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου για τις πε­ρικοπές, η εφαρμογή του νόμου για τις συντάξεις φέρει πολλούς απόστρατους συνταξιούχους στα πρόθυρα απελπισίας. Και τα χειρότερα έπονται, καθώς από το 2019 προδιαγράφονται νέες περι­κοπές. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα φτάσουμε στο ση­μείο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ να περιμένει σύνταξη μόλις 1.000 ευρώ!

Οι απόστρατοι που σήμερα μιλούν στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τύπου» κάνουν λόγο για «Βατερλό Κατρούγκαλου» και δηλώνουν ανήμποροι να πιστέψουν ότι σε ανταπόδοση των υπηρεσι­ών στην πατρίδα, η κυβέρνηση προχωράει σε δραματικές περικο­πές. Κι αυτό παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, που επανειλημμένως έχουν δικαιώσει τις προσφυγές των αποστράτων.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (I) Ε.Α.)
Ντροπή! Η μόνη λέξη που ταιριάζει

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. οι επίτιμοι Αρχηγοί των κλάδων και οι επίτιμοι ανώτατοι αξιωματικοί, ανεξάρτητα από τις επικίνδυνες ειδικότητες (ιπτάμενοι, ΟΥΚ, υποβρύχια κ.λπ.), θα λαμβάνουν σύνταξη 1.400 - 1.450 ευρώ! Όσο δηλαδή και οι υπόλοιποι που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Είναι άδικο, απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό, άνισο και άκρως επιζή­μιο, ηθικά και οικονομικά, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος επιφέρει πολύ μεγάλες περικοπές στις συντά­ξιμες αποδοχές -όσες είχαν απομείνει- σε συναδέλφους που υπηρέτη­σαν για πολλά χρόνια την άμυνα χώρας.

Ήδη οι απόστρατοι υπό το 2010 μέχρι το 2017 είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές σε σχέση με τους άλλους συνταξιούχους του Δημοσίου, που ξεπερνούσαν το 60%, και με τον νόμο Κατρούγκαλου ξεπερνούν το 70%! Ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ, με 40 χρόνια υπηρεσίας και με 70 πτητικά εξάμη­να, από 4.000 ευρώ περίπου που ελάμβανε το 2010, τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου λαμβάνει 1.420 ευρώ. Η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, όπως υποσχέθηκαν ο πρωθυπουργός και ο κ. Καμμένος, συνεχίζει να επιδεικνύει το ανάλγητο πρόσωπό της, αυτή τη φορά προς εκείνους οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πολυ­ετούς ενεργού υπηρεσίας τους εί­χαν αναλάβει στους ώμους τους την άμυνα της χώρας.

Πέραν όμως των οικονομικών συνεπειών, οι περικοπές αυτές και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλο­νται προκαλούν όχι μόνον το επαί­σχυντο αίσθημα της απογοήτευσης, της ισοπέδωσης, της μη αναγνώρι­σης και της καταβαράθρωσης των αξιών, αλλά έχουν και ηθικές επιπτώσεις, διότι και αυτοί που σήμερα έχουν στα χέρια τους τις ευθύνες της Εθνικής Άμυνας και δίνουν καθημερινά τη μάχη στο Αιγαίο αναχαιτίζοντας τα τουρκικά αεροσκάφη, ενημερώνονται, σκέπτονται, συγκρίνουν και αξιολογούν τις πράξεις και τα ψέματα της πολι­τικής ηγεσίας τους και της κυβέρνησης.
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ* (ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.)
Η κατάσταση είναι τραγική
 
 
* Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών - Πρόεδρος Λέσχης Αεροπορίας Στρατού
Από την αρχή της κρίσης, οι στρατιωτικοί επλήγησαν περισσότερο από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αιτία η δομή του ειδικού μισθολογίου τους σε σχέση με τη δομή των υπό­λοιπων ειδικών μισθολογίων. Αποτέλεσμα οι μειώσεις στους αποστράτους να φθάσουν σε ετήσια βάση από το 2010 μέχρι και το 68%!

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση επιδεινώθηκε με διάφορα εφευρήματα των κυβερνήσεων (ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις ΦΠΑ, μειώσεις αφορολόγητου, αυξήσεις τιμών καυσίμων κ.λπ.), που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπο­λογισμούς. Η κατάσταση για πολλούς συναδέλφους έχει γί­νει τραγική! Και το βαρέλι δεν έχει πάτο.

Από τον Ιανουά­ριο του 2018 τε­λειώνει η δόση των αναδρομικών και ακολου­θεί από 1/1/2019 νέα περικοπή λό­γω προσωπικής διαφοράς, που θα φθάσει ακό­μη και τα 360 ευ­ρώ, ανάλογα με τα συντάξιμα έτη! Και το κερασάκι; Ανώτατο Όριο Ατομικής Μηνιαίας Σύνταξης!

Νέα υψηλή περικοπή συ­ντάξεων παλαιών συνταξιούχων (πριν από 13/5/2016) για 1.453 στρατιωτικούς συνταξιούχους (κυρίως 36 έτη και πάνω σε θέσεις υψηλής ευθύνης ή επικίνδυνων υπηρεσι­ών) και 3.612 δημόσιους λει­τουργούς, για τους οποίους θα υπάρξει αναδρομική παρακράτηση 16 μηνών (μέχρι 266 ευρώ μηνιαίως). Επίτιμοι αρχηγοί και πρόεδροι ανωτάτων δικαστηρίων, 1.195 ευρώ μηνιαίως.

Πέραν των οικονομικών συνεπειών, προβληματίζει ιδιαίτερα το μήνυμα της πλήρους ισοπέδωσης αξιών, ευ­θύνης, θεσμών και αξιοκρατίας, όπου έχει απομείνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του!
 
ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΒΛΗΣ* (ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΥΔΚ)
Οι νεόπτωχοι των Εν. Δυνάμεων
* Γενικός γραμματέας ΣΑΣΥΔA

Αν ήταν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, θα είχε τίτλο «Από το Καστελόριζο Παπανδρέου στο Βατερλό Κατρούγκαλου». Σενα­ριογράφοι οι εκάστοτε κυβερνώντες της τελευταίας επταετίας και ηθοποιοί όλοι οι υπουργοί Οικονομικών της τελευταίας πενταετίας, με θεατές τους χιλιάδες βετεράνους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανήμπορους να πιστέψουν ότι η πατρίδα, σε ανταπόδοση των υπηρεσιών τους, μείωσε τις συντάξεις τους έως και 60%. Έτσι, από τον κ. Κατρούγκαλο η προσφορά του επιτίμου Αρ­χηγού ΓΕΕΘΑ εκτιμήθηκε στα 1.450 ευρώ και του αντιστράτηγου στα 1.440 ευρώ, ισοπεδώνοντας οικονομικά και ηθικά τους τέως ηγήτορες του στρατεύματός μας.

Αν ειδικότερα αναφερθώ στους «διπλά αμαρτάνοντες» ανώτερους και κατώτερους αξιωματι­κούς -μια «αμαρτία» ως κάτω των 60 ετών και μια ως κάτω των 55 ετών-, τότε μπορούμε να μιλού­με για « Βατερλό Κατρούγκαλου», που θα ολο­κληρωθεί το 2019 με τον πλήρη επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, ώστε αυτές από τετραψήφιες να καταλήγουν τριψήφιες. Έτσι, σύνταξη ύψους 1.401 ευ­ρώ το έτος 2010, σήμερα βρίσκεται στα 1.056 ευρώ και το 2019 θα κυμανθεί στα 860 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας στις ανωτέρω μειώσεις και το τσεκούρι 40% των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων μας, μπορούν οι κυβερ­νώντες να καυχιώνται για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς συνταξι­ούχων, αυτής των «νεόπτωχων αποστράτων αξιωματικών - υπαξιωματικών της πατρίδος μας».
 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ* (ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ)
Το διακύβευμα της επιβίωσης!
 
* Πρόεδρος της Ενώσεως Απο­στράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)

Για τον Ν.4093/12 οι Ενώσεις Αποστράτων καταθέσαμε προσφυγή στο ΣτΕ, που απεφάνθη ότι οι περικοπές των συντάξεων λόγω της μείωσης των μισθών των εν ενεργεία ήταν αντισυνταγματικές, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν τον σκληρό πυρήνα του κράτους, γιατί χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε κράτος.

Επίσης ότι πρέπει να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα της 31.7.2012 με επακόλουθο την επιστροφή των παρακρατηθεισών συντά­ξεων (αναδρομικά) και τελικά ότι ουδεμία νέα κράτηση ή μείωση στο μέλλον είναι συνταγ­ματική.

Αντ’ αυτού, με τον Ν. 4307/14 λάβαμε τα μισά των δικαιούμενων και προσφύγαμε στο ΣτΕ και κατά αυτού του νόμου, το δε ΣτΕ με την απόφαση της Ολομέλειας του 1128/2016 μάς δικαίωσε εκ νέου, πλην όμως ουδεμία κίνηση έχει γίνει από την κυβέρνηση.

Μετά το αρχικό σοκ, ήλθε και το τελειωτικό κτύπημα, ο Ν. 4387/16 («Νόμος Κατρούγκαλου»), βάσει του οποίου οι απόστρατοι εντάσσονται στον ΕΦΚΑ αποδεσμευόμενοι πλή­ρως από τους εν ενεργεία και ο τρόπος υπολογισμού είναι ενιαίος για όλους τους ενταγμένους στον ΕΦΚΑ.

Απάνθρωπες είναι οι διατάξεις περί των συντάξεων χηρείας, που προ­βλέπουν την παροχή σύνταξης στον επιζώντα ανάλογα με την ηλικία του. Σημειωτέον ότι έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ κατά των κανονιστικών διατάξεων του νόμου αυτού και η προσφυγή εξετάστηκε την 6-10-17 και αναμένουμε την απόφασή του.

Με τον νόμο αυτόν, όταν θα επανυπολογιστούν οι παλαιές (προ της 12.5.2016) συντάξεις και θα αρχίσουν να εκδίδονται και οι νέες συντάξεις, τότε ο Α/ΓΕΕΘΑ θα λαμβάνει καθαρά περί τα 1.000 ευρώ. Αυτό γίνεται γιατί πλέον οι συντάξεις δεν υπολογίζονται στον αποστρατευτικό βαθμό, αλλά στον μέσον όρο του βί­ου ως εν ενεργεία και με ποσοστό αναπλήρωσης μέχρι 46,8%. Επιπλέον, δεν προσμετρώνται τα επιδόματα ευθύνης και δεν πληρώνονται τα εξά­μηνα κινδύνου (πτητι­κά, υποβρυχίων, αλεξι­πτωτιστών, ΟΥΚ).

Σε όλα αυτά, εάν προσθέσουμε τους άμεσους και έμμεσους φόρους, ευρισκόμεθα προ ενός παγκοσμίου φαινομένου, τα στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α εν ενεργεία και ιδίως εν αποστρατεία, αντί να δέχονται τη στοργή του κράτους και την οικονομική ενί­σχυση για το δύσκολο έργο που επιτελούν ή επιτέλεσαν στο παρελθόν, να αισθάνονται περιθωριοποιημένα και να αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Από τον ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-15/10/2017)-http://staratalogia.blogspot.gr
 

Translate

Καλώς ΄Ηλθατε

στην ιστοσελίδα "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ".
Σας Ευχόμαστε Καλή Πλοήγηση...

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αρθεί το ηλικιακό κριτήριο χορήγησης σύνταξης χηρείας...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ

Εκπτωτική Προσφορά της Παρόχου Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας WATT+VOLT στον Σύνδεσμό μας...

Ο Συνδεσμός μας πρόσφατα δέχθηκε εκπτωτική προσφορά από την Εταιρεία Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος WATT + VOLT,που διαθέτει γραφεία στη Λ...

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ 2017

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ 2017
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...

΄Ολα τα περιοδικά της ΕΛ.ΑΣ.ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο...
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πολιτική του Ιστολογίου μας

Τα ενυπόγραφα άρθρα και video που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων,των ομιλητών, ή της αρχικής πηγής δημοσίευσης και όχι του Διαχειριστή του ιστολογίου.
Επίσης ΔΕΝ
φέρει καμιά ευθύνη, για κακόβουλα σχόλια τρίτων και δεν έχει, αλλά κι ούτε διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα για αναδημοσιεύσεις κ.τ.λ.
Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση απάντησης σχολίων,αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα.

[Ισοκράτους Λόγοι]


«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Προβολές από 06-12-2011

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Αναγνώστες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ(Π.Ο.Α.Σ.Α).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

E-MAIL ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤAXINET

Πληροφορίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν.4387/2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΚΛΠ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ(π.ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Μ.Τ.Σ.ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  Μ.Τ.Π.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(τ.Α.Π).
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΤΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ τ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 404 Γ.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ.(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ON LINE EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.

ΕΥΡΕΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΡΟΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Από το Blogger.